Vlooienplaag

STEENMARTERS VEROORZAKEN COMPLETE VLOOIENPLAAG.

Heb je al geruime tijd steenmarters in je huis, dan bestaat de mogelijkheid dat dit uitdraait op een complete vlooienplaag.

Vooral bij een beetje warm vochtig weer kunnen vlooien zich explosief vermeerderen. Mocht u dit overkomen, dan is de enige mogelijkheid nog om een ongediertebestrijder in de arm te nemen om deze plaag te lijf te gaan. Overal springen deze vlooien rond en kunnen ook op uw huisdieren belanden, met alle nare gevolgen van dien.

Steenmarters lopen deze vlooien veelal buiten op en kunnen ze ook overdragen op soortgenoten waar ze mee in contact komen.

Deze vlooien leven van bloed van deze dieren en kunnen op deze manier (via het bloed) ook ziektes overbrengen. Zover ik weet, komen deze vlooien niet op mensen. Toch alleen het idee al lijkt mij zeer onprettig, terwijl je er eigenlijk niets aan doen kunt. Onlangs heeft zich zo,n vlooienplaag ontwikkeld in een huis bij mij in de buurt en dan zijn de rapen echt gaar. Beter is natuurlijk om dit alles te trachten te voorkomen, maar dan moet u wel op tijd weten dat u een steenmarter in huis heeft en alleen dit gegeven kan u een hoop ellende besparen. (Ook op de prooiresten kunnen vlooien welig tieren).

Behalve vlooien kunnen ook dikke bromvliegen ineens in grote getale verschijnen. Veelal komen deze ook bij warm vochtig weer. Vooral als er veel prooidieren aanwezig zijn tussen het dakbeschot of andere verblijfplaatsen van een steenmarter in huis, zullen deze bromvliegen massaal verschijnen. Deze bromvliegen leggen tussen de ontlasting en op resten prooidieren hun eitjes, waar vervolgens maden uitkomen en ook deze maden kruipen op een gegeven moment overal in huis. Zodra deze maden zich verpoppen, zullen ze na een tijdje weer als vlieg te voorschijn komen. Al met al een zeer slechte zaak voor uw gezondheid en zenuwen.

Vaak is het in deze genoemde situaties al te laat en blijven de vlooien en vliegen komen, oorzaak hiervan is, dat de ontlasting en prooidieren op voor mensen onvindbare plaatsen liggen. Veelal moet het huis danig gesloopt worden om toch de plekken te kunnen bereiken en ze zorgvuldig schoon te kunnen maken. Doe hierbij dan wel een mondkapje en een stofbril op, want vaak zit deze troep vol met ziektekiemen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om u als bezoeker van mijn site de stuipen op het lijf te jagen, maar voorkomen is in dit geval altijd beter dan genezen. Al met al kunnen we ons rustig afvragen of wij als burgers inderdaad nog blij moeten zijn met de beschermende maatregelen, betreffende de steenmarter.

Per jaar bezoek ik heel veel huizen waar overlast heerst door een of meerdere steenmarters (moeder met jongen). Voor al deze mensen is het een zeer zware opgave om met deze indringers samen te moeten leven. De schade, die steenmarters aanrichten is echt niet gering, dit zowel aan de bewoners als wel aan de huizen. Daar in geen van deze gevallen verzekeringsmaatschappijen thuis geven, ben ik van mening dat de Provincie of het Rijk bij aantoonbare schade veroorzaakt door steenmarters financieel over de brug moeten komen en deze mensen dus schadeloos moeten stellen. Wij als burgers zijn het per slot toch niet geweest, die de steenmarters een beschermde status hebben gegeven of wel?

Om schade aan huizen en auto,s in kaart te brengen, verzoeken wij u vriendelijk om duplicaten (of een fotokopie) van uw rekeningen naar ons toe te sturen. Stuur deze dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

STEENMARTER KAN RATTENPLAAG ALS IN HENGELO NIET VOORKOMEN.

Een vraag, die mij met de regelmaat gesteld wordt is, of steenmarters een rattenplaag zoals in Hengelo, Haaksbergen en Deventer momenteel heerst kunnen voorkomen? Ratten staan wel degelijk op het menu van een steenmarter, maar een steenmarter kan geen rattenplaag in zijn of haar territorium voorkomen. Dit was vroeger bij de boerderijen (waar ze toen veelal leefden op hooizolders en in schuren) natuurlijk andere koek. Juist omdat ze hier het ratten en muizen bestand onder controle hielden, waren de boeren best wel blij met de steenmarter. Toch de rattenplagen, die momenteel in de genoemde plaatsen heersen zijn voor een steenmarter te omvangrijk. Natuurlijk zal een steenmarter af en toe een rat vangen in zijn of haar territorium, maar dat weegt niet op tegen zo,n plaag. Je moet je eerst eens afvragen, hoe zo,n rattenplaag kan ontstaan? Als eerste zijn wij mensen daar vaak zelf schuld aan, wij vinden het leuk om ook midden in de zomer onze vogeltjes in de tuin en de eenden, ganzen en andere watervogels op het water te voorzien van grote hoeveelheden voedsel, dit in de vorm van brood, vetbollen en zaden. Wist u trouwens, dat dit voeren in de zomer voor onze gevederde vrienden heel erg slecht is en dan met name als ze jongen hebben? Veelal is dit voer voor de jongen onverteerbaar en heeft het totaal geen voedselwaarde. Een mereljong moet grootgebracht worden met regenwormen, slakjes en insecten en niet met wit of bruinbrood. Dit brood is dodelijk voor mereljongen, daar de maagsappen dit bijna niet kunnen verteren. Voor mezenjongen geld als voedselbron rupsen en geen zaden of resten vetbol en voor de watervogels grassen en restjes waterplanten. Dit bijvoeren in de zomer is dus echt goed fout. Ik blijf nog even bij dit goed fout, want veelal geven we de vogels zoveel voer, dat de helft gewoon of in de tuin of in het water blijft liggen en dit wordt dus netjes door de ratten en muizen opgegeten. En kunnen deze ratten en muizen voldoende zwerfvoedsel (van u) vinden, dan is het krijgen en opvoeden van jongen geen enkel probleem en is de ratten - en muizenplaag geboren. Veelal krijgen ratten en muizen 6 a 8 jongen, die na een aantal weken ook zelf weer 6 a 8 jongen kunnen krijgen, dus rekent u maar even uit? Mijn advies luidt in dit geval dan ook: stop direct met het voeren in de zomermaanden, doe dit alleen in de winter als er sneeuw of ijs is.

Steenmarters zijn bij de wet beschermd, omdat ze schadelijk ongedierte zoals ratten en muizen opruimen, maar sommige mensen zijn zo dom om deze natuurlijke vijand van de ratten en muizen een kopje kleiner te maken, zoals ook gebeurt is in de wijk de Hasseler es in Hengelo. Deze wijk heeft jaren nummer 1 gestaan, qua meldingen van steenmarters bij mij, de laatste 3 jaar is hier geen enkele melding meer vandaan gekomen (ook geen verkeersslachtoffers) dus hier moet iets aan de hand zijn. Tja! en zo maken sommige mensen het natuurlijk evenwicht met opzet van slag, met alle gevolgen van dien.

Ook met het opschonen van sloten en beken dient men rekening te houden met rioolbuizen en andere ondergrondse waterdoorlatingen. Beschadigd men deze doorlatingen tijdens werkzaamheden en verandert hierdoor het waterpeil, dan bestaat er een grote kans, dat de hierin levende ratten hun heil ergens anders zoeken en zullen hierdoor een tijdelijk zwervend bestaan gaan leiden in uw woonwijk. Ratten zijn slimme beesten en zullen zich niet zo snel uit het veld laten verslaan. Overal vinden ze nieuwe onderkomens en zullen ze zich blijven voortplanten, mits de mens hier gericht ingrijpt, alleen dan kun je een rattenplaag indammen.

Rest mij alleen de vraag, wanneer een rattenplaag een rattenplaag is en overlast, overlast is?