Wegvangen geen optie

Wegvangen van een steenmarter uit territorium is geen optie

Een andere steenmarter zal de vervaagde geurvlaggen meteen weer vervangen. Volgens de Wet ben je strafbaar bezig, maar het heeft ook helemaal geen zin.

 


 Steenmarters, zoals ik al verteld heb, markeren hun territorium doormiddel van geurvlaggen, vang je nu een steenmarter weg uit zijn/haar territorium, dan vervagen deze geurvlaggen, omdat de gevangen steenmarter ze niet meer kan versterken. Een andere steenmarter, die geen of een slecht territorium heeft kan deze vervaagde geurvlaggen nog wel opnemen en zo opnieuw de schuil/verblijfplaats innemen. Vooral ook omdat er waarschijnlijk in deze genoemde situatie niets aan het huis wordt gedaan.

Omdat er waarschijnlijk in Delden maar vijf territoria voor steenmarters beschikbaar zijn, kan het zijn, dat meerdere mensen in hun huizen overlast hebben van dezelfde steenmarter. Vaak grenst het territorium van een mannetje aan dat van 3 a 4 vrouwtjes.

Territoria in delden