Vergiftigen niet doen

Vergiftigen van steenmarters is bij Wet verboden.

Toch: Gemiddeld krijg ik jaarlijks 15 vragen van mensen, die overlast van steenmarters hebben, hoe je dit vergiftigen het beste kunt doen. Het is net als bij het wegvangen totaal geen optie, ik noem het eerder stom.

Stom, omdat je een dier onnodig laat lijden, vooral wanneer het gif langzaam of niet de juiste werking heeft of de hoeveelheid niet voldoende is. Een ander groot gevaar bij vergiftigen is, dat de steenmarter vol gif ergens buiten dood neervalt en vervolgens door andere dieren op wordt gegeten, ook voor deze dieren kunnen bepaalde gif soorten dan dodelijk zijn. Krijg je zulke vragen, tracht mensen dit dan uit hun hoofd te praten of ga er totaal niet op in.

Weer dode steenmarter in Hengelo

 
Opnieuw kreeg ik een dode steenmarter uit Hengelo binnen, deze marter was gevonden in een achtertuin. Opvallend aan deze steenmarter was, dat over haar (het was een vrouwtje) gehele lichaam geen verwondingen of botbreuken te vinden waren. Ook waren er geen aanwijzingen, dat zij onder een auto had gezeten of in een klem. Eigenlijk was bij haar dus alles nog in takt. Dode steenmarter in Hengelo is waarschijnlijk vergiftigd
Uitgaande van de houding waarin ze is gevonden, lijkt het erop dat ze dus door vergiftiging om het leven is gekomen. Deze houding geeft dus een verkramping aan (zie foto,s). Bij een ongeluk of moord zal een steenmarter nooit de voorpoten langs het lichaam hebben liggen en ook de achterpoten niet gespreid hebben. Eigenlijk kunnen we hier dus stellen, dat ze ter plekke in elkaar is gezakt, gezien dus de houding waarin ze gevonden is. De houding van de poten duidt op vergiftiging van de steenmarter
Welk gif men voor deze laffe moord heeft gebruikt kon ik helaas niet achterhalen, wel weet ik dat deze steenmarter zeer veel pijn heeft geleden voordat ze gestorven is. Jammer genoeg zijn de dader(s) hiervan niet te achterhalen. De vergiftigde steenmarter heeft veel geleden
Steenmarters in klemmen vangen is wel het meest sadistische wat er bestaat. De dieren sterven een zeer pijnlijke dood. Let hierbij ook op het gevaar voor andere dieren en kinderen. steenmarter-in-klem
Deze steenmarter leeft nog en worstelt om los te komen. Een dierenarts heeft hem uit zijn lijden verlost. steenmarter-in-klem-helemaal